πŸ’• Collaborators πŸ’•

Photo by Nadia Bourne

Photo by Nadia Bourne

As BUFU is a generative conversation that necessitates the engagement and participation of our respective communities, we would like to continuously thank our collaborators for their labor, love, and support that y'all have provided us. If it weren't for the real ones BUFU would not be as expansive as it is and will be! We hope to be as useful for folks in this journey that we are all a part of, and be able to give back as much as possible. Also, if you are interested in collaboration, please do not hesitate to contact us through our email: bufu.byusforus@gmail.com

All our programming is collectively developed in order to attempt to achieve as thorough a programming as we can.

 
Photo by Nadia Bourne

Photo by Nadia Bourne

.*β˜….β€’β™₯β€’.β˜…*.☼.*β˜….β€’β™₯β€’.β˜…*.☼.*
Community Partners

Yellow Jackets Collective
Yuri and Malcolm Project
CAAAV
Active Archive Volume 1: Afro-Asian Solidarity & Kinship
Black Girl Magik
Dirty Ghetto Angels
Good Vibes Creative Minds
NGR Creative
Survival Project
loveloveNYC
Detroit Poetry Society
House of Chow
The Hip-Hop Dance Conservatory
Harriet's Apothecary
Audre Lorde Project

Β 

Β 

Β 

Β 

Thank-You-For-Being-Such-An-Awesome-Friend.gif

.*β˜….β€’β™₯β€’.β˜…*.☼.*β˜….β€’β™₯β€’.β˜…*.☼.*
INDIVIDUAL COLLABORATORS

Jillian White             Lissette Eusebio
Emily Mock                Burnest Griffin IV
Parissah Lin              T.R. Farhat
Esther Suh                Ramsi Tora Harrison
Andrew Phan               Dana Davenport
Carrie Lowe               Thomas Keys
Grace Naw                 Anwar Batte
Michelle                  Nadia Bourne
Alexis Men-Ra             Jhani Miller
Tiffany Liu               Noah Richard
Julian Xeer               Kearra Amaya Gopee
Emily Mock                Mariam Torou
Benjamin Lundberg         Devin Kenny
Sienna Fekete             Joanna Keita
Stella Sender             Sean-Kierre Lyons
Shamilia McBean           Yeelen Cohen
Selam Bekele              Dianne Gomez
Claro Que SΓ­              Isabel Conley
Malik Abdul-Rahmaan       Adrian Miles
Monica Pepper             Nathalie Francis
Ting Lin                  Imani Kaplowitz
Julien A. Terrell         Ginger Ging-Dwan
Nabil Brown               Dulcina Abreu
Haleigh Nickerson         Amy Weng
Mukyah                    Elliott Jerome
Benny Oyama               Shireen Ahmed
Raven Cassell             Lee JimΓ©nez
Rafelina Sanchez          Shaktii
Turtle Ndoki              Gio Escobar
Luna Olvarria Gallegos    Hera Chan
Melody Sakura             Emma Dold
Naajia                    Javarious Jones
Alex Beans Gerald         Kei Williams
Jamilla Okubo             Christopher Shaw
Darius Burroughs          Kwame Simpson
Jahmal B. Golden
Samantha Phalajivin Olivieri

Photo by Nadia Bourne

Photo by Nadia Bourne